top of page

LÄRACCESS MATTE

 

Denna LärAccess är under arbete. Har Du några egna tankar kring material mejla idea@ilka.se

 4249 Nu kan alla räkna med förskolan!

LÄRACCESS MATTE ger:

+ Grundläggande matematikkunskaper där man synliggör matematiken för barnen. 

+ Träning av vardagsmatte som formar matematiskt tänk och som sen bildar en stabil grund för kommande matematik i skolan. 

+ Tillgång till uppgifter, förslag, idéer för alla åldrar t o m förskoleklass. Pedagogerna kan efter barnens ålder och mognad välja vilka uppgifter som barnen kan arbeta med. 

+ Enkel tillgång – materialet laddas ned från Internet genom att man köper en kod. Sen är det fritt att använda materialet hur mycket som helst under den tidsperiod man betalt för. 

+ Förenkling och hjälp till pedagoger i det viktiga matematikarbetet. Tidsbesparande!

+ Inspiration och fler idéer till vardagsmatten.

+ Ålder: Från de minsta till och med förskoleklass.

Över 250 arbetsblad som anpassas efter barnets intresse, mognad och förmåga.

 

Materialet behandlar fem viktiga huvudmoment:

 

MÄTNING Längd, vikt och rymd, temperatur, pengar-affär, klockan-tid, logik-rimlighet, jämföra, systematisera, orsak-verkan, lika-olika, större-mindre, längre-kortare, lägre-högre, över-under mm, dela/hälften/hela, mm.

TID Först–sedan, före-efter, samtidigt, dygnet, nu, då, månader, veckodagar, datum, årstider, år, adventskalender, födelsedag, fort-långsamt, tempo, mm.

RUM På, under, bakom, framför, mellan, över, under. Högt, lågt, vänster-höger, hit-dit, upp-ner, framåt-bakåt, kort-lång, mm.

FORM Cirkel, kvadrat, triangel, rektangel, bygga sortera, ordna, konstruera, mönster, mm.

TAL Antal/mängd, siffror, ordningstal, parbildning, siffra-antal, symboler, sifferföljder, mm.

laraccessMatte_pingvin.jpg
bottom of page