top of page

Tre nya LärAccesser är under arbete; 

KLOK, LÄSLUST och MATTE

Vi tar allvarligt på UNICEFS www.unicef.se undersökning om barn i 38 av 

världens rika länder publicerad förra året.

 

Sverige på plats: 14 när det gäller Färdigheter.

Sverige på plats: 19 när det gäller Basfärdigheter i Läsa och Räkna.

Sverige på plats: 22 när det gäller Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar.

Våra grannläder Danmark, Norge och Finland ligger mycket bättre till än Sverige. Sverige halkar mer och mer efter i resultaten.

Pandeminkrisen kan prägla hela uppväxten

Anna Sjögren, docent och forskare (IFAU) har sammanställt en rapport om barns situation under kriser. Konsekvenserna av pandemin slår ojämligt.

Skolbarn och förskolebarn har haft stor frånvaro undercoronakrisen. Pedagoger har varit sjuka. Barnen lär sig mindre vilket får konsekvenser i deras vuxna liv.

Man måste satsa för att kompensera.

 

Källa: Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering (IFAU)

 

Använd LärAccesserna

I alla accesser finns beprövade strukturerade övningar för grunder

Läsa - Skriva - Räkna.

 

Beställningar/Förfrågningar:  idea@ilka.se     Tel: 040 120012    www.förskoleprodukter.se

Forskning: Träning av arbetsminnet ger ökad kognitiv förmåga

Att anstränga sig mentalt och att träna hjärnan i förskolan kan ge ökat arbetsminne och förbättrad skolgång. Flera forskare menar att arbetsminnet och intelligens hör samman. Med träning av arbetsminnet kan IQ öka och därmed kan barnen öka kunskapsinhämtande lättare.

LärAccesserna har en strukturerad pedagogisk framställning.

ATT GÖRA

Petra katalog mediapaper Edular  

laraccessKlok_uggla.jpg
läslust_hararna.jpg
laraccessMatte_pingvin.jpg
bottom of page