top of page

SAMARBETE

 

Vi samarbetar gärna med våra kunder då det gäller nya idéer på material och utveckling. Vi samarbetar gärna med andra aktörer då gäller upphovsrätter eller att ta upp nytt material för barn.

SOCIALT ANSVAR

Vi tar socialt ansvar genom att donera bl a lekmaterial till second hand butiker som genom sitt arbete uttalat ger stöd till utsatta barn såväl i Sverige som utomlands.

HÅLLBARHETSMÅL

Våra företag arbetar medvetet i det dagliga arbetet med att påverka omställningen till ett hållbart samhälle. Våra produkter måste alltid uppfylla hållbarhet utöver andra viktiga krav. 

VI ÄR MEDLEMMAR I

NOFF -  Nordiska Oberoende Förlags Förening

Företagarna

Svenskt Näringsliv

Stim - Svenska Tonsättares Internationella Musikbyrå

Fastighetsägarna

Malmö Företagsgrupper

bottom of page