top of page

VANLIGA FRÅGOR

Kolla gärna vår hemsida med accesser som vi just nu jobbar fram.

Här kommer nu att finnas 9 olika accesser att välja på som pedagogiskt stöd för teman, läroplan, grunder läsa, skriva, räkna. Allt till mycket fördelaktiga priser.

Anledningen till att vi satsar stort på våra accesser och nya i år är Unicefs undersökning om barn i Sverige och deras färdigheter där Sverige ligger just nu mycket dåligt till. Kolla gärna undersökningen.

bottom of page